Welkom op de annulatiepagina
voor de Dodentocht 2017.

Kan u niet deelnemen aan deze editie van de Dodentocht, en hebt u hiervoor een verzekerde oorzaak (zie algemene voorwaarden), vul dan onderstaande gegevens in, wij voorzien zo snel mogelijk de verdere afhandeling met de maatschappij.

Als u toch nog een persoonlijke toelichting wenst te geven kan u dit altijd telefonisch op het nummer 03 899 11 22.

Algemene voorwaarden

De annulatieverzekering zal onderschreven worden bij verzekeringsmaatschappij Allianz Global Assistance, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel

 • Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad of een professionele vervanger.
 • Zwangerschap indien uw event voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven
 • Complicatie tijdens de zwangerschap.
 • Overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3de graad
 • Echtscheiding of feitelijke scheiding.
 • Zware schade aan uw woning.
 • Ontslag
 • Herexamen
 • Immobilisatie van een privé voertuig ten gevolge van een pech die zich in de 5 dagen voor het vertrek naar de eventbestemming met de auto voordoet.
 • Onmogelijkheid om de vereiste vaccins te ontvangen.
 • Diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum, toegangsweigering tot het land.
 • Oproeping voor een militaire of humanitaire missie.
 • Verdwijning of kidnapping.
 • Overlijden van uw kat, hond of paard.
 • Onverwachte uitzetting uit uw huurwoning.

Voorwaarden verkoop op afstand

 • 8.1. Herroepingsrecht (cf. supra, punt 3.1.3.)
 • 8.1.1. Geen herroepingsrecht
  • Het opzeggingsrecht bepaald in artikel 53 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming is niet van toepassing op deze overeenkomst.
  • Het Belgische recht is van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeringstussenpersoon en de consument.
  • Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 28ter tot en met 28decies van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
  • De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die zouden ontstaan met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 4, 5, 8 tot en met 14 van de Europese verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 houdende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
  • Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan de - VZW Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel Tel: 02/ 547 58 71; Fax: 02/ 547 59 75; info@ombudsman.as; www.ombudsman.as . Klachten moeten schriftelijk worden ingediend.

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen.”